WOW

Antikroppar mot Covid-19 kan försvinna efter två månader

Nu visar en ny studie att antikroppar mot Covid-19 kan försvinna efter två månader, rapporterar SVT och hänvisar till en studie från Kina publicerad i Nature Medicine.

I studien kunde man se att 90% en grupp på 37 personer började förlora antikroppar 2 månader efter att dom lämnat sjukhuset.

– Sannolikt finns det en relativt stor grupp som infekterats utan att utveckla svårare sjukdom. Det är troligt att många av dessa inte kommer att utveckla påtagliga antikroppssvar i blod, eller så kommer de att utveckla antikroppssvar som blir mer kortlivade, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor i infektionsmedicin till SVT.

Han fortsätter:

 – Vi vet inte hur länge dessa individer kommer ha kvar sina antikroppar. Vid mild covid-19 kanske de klingar av eller försvinner inom några månader. Ju längre vi har kvar antikroppar desto bättre, samtidigt är det viktigt att vi får mer kunskap om antikroppsreaktioner vid covid-19. 

Men han säger att antikroppar inte är nödvändigt för en immunitet.

– I ett begränsat material fann vi att många av patienterna med asymtomatisk eller mild sjukdom utvecklar en T-cellsimmunitet, även bland en del som inte utvecklade ett antikroppssvar. Vi vet inte hur stark denna T-cellsimmunitet är eller hur länge den kvarstår. Vad vi vet från tidigare coronavirusinfektioner är att T-celler förefaller ge ett påtagligt skydd mot infektionen under lång tid.

Vad tycker du om detta? Lämna gärna en kommentar.