Doktorn till psykpatienten..

Doktorn till psykpatienten:

– Då har vi kommit överens om att du inte är nån strömming.

– Nej, jag är ingen strömming. Jag är ingen strömming.

Patienten lämnar läkarmottagningen, men efter några minuter kommer han springande tillbaka:

– Doktorn, doktorn! Det sitter en katt på trappan!

– Men var ju överens om att du inte är nån strömming.

– Vi, ja! Men hur ska katten kunna veta det?

Suavomedia