Nya regler: Den här sidan vägen ska du gå på

När man går på vägen är det viktigt att man går på rätt sida. Detta för att minska risken för olyckor och att man inte utsätter sig för någon onödig fara. 

Men vilken är då den rätta sidan att gå på? Detta har länge varit omdiskuterat, och det var inte förrän 2018 som man fastslogs vilken som är den rätta sidan, skriver Land.

Det var länge en rekommendation att gå på vänster sida, men inte förrän 2018 så beslutade man att införa ett regelverk på det.

Dessutom finns det några regler som inte många har koll på. Dom kommer här:

• Gå alltid på gångbana eller vägren när det finns.

• Gå så långt till vänster som möjligt på vägen, vägrenen eller den gemensamma gång- och cykelbanan. Detta underlättar ögonkontakt med mötande bilister och cyklister.

• Löpare betraktas som gående, enligt Trafikverket, även om det inte står uttalat i regelverket.

• Färdas du på rullskridskor, rullskidor, spark eller liknande betraktas du som gående om du håller gånghastighet. Om du åker snabbare än så är det, enligt Trafikverket, ”lämpligare” att du åker på höger sida.

Vilken sida av vägen brukar du gå på? Lämna gärna en kommentar.

Suavomedia