Skolor tar ner analoga klockor eftersom barn inte förstår dem

När jag gick i skolan fick man lära sig hur en analog klocka fungerar och hur man läser av tiden. Detta var något av det första man fick lära sig.

Men detta är långt ifrån vad skolelever får lära sig idag. Många skolor väljer att ta ner analoga klockor eftersom barn inte förstår dem längre.

Idag använder alla digital tid, genom att titta på sin mobil, dator eller surfplatta. Så det är mer vanligt att de flesta barn tittar på en digital klocka när de behöver veta vilken tid det är.

Detta är ett stort problem i Storbritannien, där man har tagit ner de analoga klockorna från många klassrum och ersatt dem med digitala klockor. 

De är rädda att elever kommer att slösa alldeles för mycket tid genom att undra vad klockan är och bli stressade över att försöka lista ut hur mycket mer tid de har kvar innan de måste lämna in sina prov.

Detta bekräftas av Malcolm Trobe, vice generalsekreterare från Association of School and College Leaders (ASCL), som berättade för The Telegraph, “Man vill inte ha [elever] som räcker upp sina händer för att fråga hur mycket tid det finns kvar för provet.”

I videoklippet kan du se ett exempel på hur få barn som vet hur man ser vad klockan är på analogt vis:

Suavomedia