Nyheter

Tegnells nya Norge-attack – ”Sverige klarar..”

Coronaviruset fortsätter att spridas för fullt världen över, även om spridningen på vissa platser har minskat. 

Inför hösten är många oroliga inför att det ska komma en andra våg av pandemin, men statsepidemiolog Anders Tegnell tror att Sverige kommer att klara sig bättre än Norge.

Tegnell menar att Sverige skulle klara sig bättre än våra nordiska grannländer.

 – Åtgärderna är redan på plats, därför skulle det inte bli så drastiska förändringar som i Norge att stänga skolor. Det får ju stora konsekvenser, säger Anders Tegnell.

 – Det är också betydligt fler personer i Sverige som är immuna än i Norge. Vi ligger på nivåer som har en stor betydelse.

Och så här säger Tegnell vidare om en andra våg:

 – Inga personer insjuknar två gånger i covid-19. Därför är vår bedömning att även om man inte får antikroppar så är man immun om man fått diagnosen – säkert i åtminstone sex månader, säger han och tillägger:

 – Det gör att risken för att man själv ska bli smittad eller att man själv ska smitta andra minskar mycket, förmodligen ligger den nära noll. Vi tycker därför att det då är rimligt att umgås även med personer i riskgrupper, men att man i övrigt följer de åtgärder som gäller ute i samhället.