Två blinda piloter kommer…

Två blinda piloter kommer till flygplanet där alla passagerarna väntar på att få flyga iväg på charterresa. Båda bär mörka solglasögon och den ena piloten har en ledarhund med sig medan den andra tar sig fram med hjälp av sin blindkäpp.

De kommer in i planet och krånglar sig in i cockpit medan alla passagerarna förfärat ser på. Efter en stund har de satt sig vid styrspakarna och dörren stängs samtidigt som de startar motorerna.

Passagerarna skruvar nervöst på sig och sorlet brer ut sig i flygplanet och alla väntar på att det hela skall visa sig vara ett skämt. Inget sådan sker utan planet börjar åka iväg mot startbanan.

Farten ökar och de passagerare som har fönsterplatser ser hur planet närmar sig slutet på landningsbanan och därmed också branten ner i havet och till slut ser det så illa ut att ett hysteriskt skrik brer ut sig bland alla resenärerna. Några sekunder senare lyfter planet och en stund senare infinner sig lugnet inne i kabinen.

Inne i cockpit vänder sig den ena piloten till den andra och säger:

– Du vet det Harry, en vacker dag kommer de att skrika för sent och vi kommer inte att hinna lyfta….

Suavomedia