Fröken frågade klassen. – Vad är det som är…

Fröken frågade klassen:

-Vad är det som är brunt och lever i skogen?

Stina räcker upp handen och säger:
– En älg.


-Rätt tänkt säger fröken.

Men det kunde ha vart en ekorre också.

Fröken fortsätter:
-Vad är det som är grönt och hoppar i gräset.

Anna räcker upp handen och säger:
– En gräshoppa!

Rätt tänkt säger fröken.

Men det kunde ha vart en groda också.

Då räcker Olle upp handen och säger:
– Vad är det som är STORT och HÅRT när fröken stoppar in den i munnen.
Men liten och mjuk när fröken tar ut den?!

Fröken rodnar och slår till Olle på kinden.

-Rätt tänkt sa Olle.

Men det kunde ha vart ett tuggummi också!