Han har jobbat som biljettkontrollant i 25 år och blivit MÅNGMILJONÄR! Hur då? På grund av ett misstag!

Utanför djurparken i Bristol, England, finns det en parkeringsplats för 150 bilar och 8 bussar. Under 25 år har parkeringen styrts av en trevlig biljettinspektör.

Avgiften för parkering var 11 kr för bilar och 60 kr för bussar.

Så en dag: Efter att biljettinspektören varit på jobbet varje dag i 25 år, så en dag var han bara inte där. Administration av djurparken kontaktade därför kommunen och rapporterade att biljettinspektören inte hade dykt upp på jobbet den senaste veckan.

Kommunen undersökte saken, men det svar de gav djurparken var att det var djurparkens eget ansvar att ta betalt för bilister.

Djurparken sa att nej det var kommunens jobb att ta betalt för detta och det hade de gjort de senaste 25 åren och biljettinspektören var ju anställd av kommunen.

Kommunen sa att de aldrig hade haft en biljettkontrollant som jobbade där.

Medan allt detta pågick i England, satt en man i en lyxig villa någonstans vid kusten i Spanien, Frankrike eller Italien. En man som uppenbarligen hade gjort sin egen biljett maskin, och på eget initiativ tagit betalt för bilar och bussar varje dag i 25 år . Man uppskattade att mannen fick nästan 5 000 kr på en dag i 25 år.

Och han stod där 7 dagar i veckan, så det motsvarar ett belopp på svindlande 80 miljoner svenska kronor under de 25 åren. Och det roliga? Ingen vet vad han heter.

Suavomedia