Lille Tony är den…

Lille Tony är den duktigaste killen i klassen, och är alltid först färdig med proven. För att han inte ska förstöra för resten av klassen, säger fröken en dag till honom:

– Tony, du är så duktig att jag måste ställa dig en extra fråga: Det sitter 5 fåglar på en gren. Du har med dig ett luftgevär och skjuter en av dem. Hur många sitter kvar?

– Ingen, svarar Tony.
– Vad menar du… Ingen?

– Jo, den ene stupar i backen, och de andra flyr skrämt därifrån

Fröken nickar motsträvigt:
– Svaret skulle egentligen varit 4, men jag gillar sättet du tänker på.

Lite senare räcker Tony upp handen.
– Ja, Tony?

– Fröken, kan jag få fråga dig om något?
– För all del.

– Okay, 3 damer står vid en glasskiosk, och alla har köpt sig en glass.
– En av dem slickar på glassen, den andra biter i den och den tredje suger på den. Vem av dem är gift?

Fröken rodnar:
– Ehh… Jag vet inte riktigt, kan det vara hon som suger på den?
– Nej, fröken. Det är hon som har ring på fingret, men jag gillar sättet du tänker på!

Suavomedia