Tre äldre kvinnor pratar om hur det är att bli gammal…

Tre äldre kvinnor pratar om hur det är att bli gammal.

En av dem säger:

Det värsta är att man blir så glömsk.
Ibland när jag står med medicinburken i handen kan jag inte komma ihåg om jag just har tagit eller ska ta en tablett.

En annan säger:

– Och jag kan stå i trappan och inte veta om jag är på väg upp eller ner.

– Jag har inga såna problem, ta i trä, säger den tredje kvinnan och knackar i bordsskivan och tillägger genast:

– Det är någon som knackar på dörren. Jag går och öppnar.

Suavomedia